Wifi voorwaarden


Beste gast,

Bij het verbinden met het wifi-netwerk van paNOORama gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden internettoegang paNOORama.

Bedankt voor uw begrip.
Team paNOORama

Algemene voorwaarden internettoegang paNOORama

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden internettoegang paNOORama zijn van toepassing op het gebruik door de gasten van paNOORama en anderen.
 2. Prijs internettoegang paNOORama
  Informatie over de actuele kosten is opvraagbaar bij de receptie van paNOORama Noorbeek.
 3. Gebruik van internettoegang paNOORama
  Gebruik van internet paNOORama is mogelijk met behulp van een daartoe door paNOORama verstrekte username en password combinatie, verkrijgbaar bij de receptie. De gast staat in voor al het gebruik dat van zijn/haar username en password gemaakt wordt. Een bon met username/password kan max. één laptop toegang verschaffen tot het internet.

  De gast zal zich in elk geval onthouden van:
  • Het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail berichten met dezelfde inhoud en ongevraagd posten van een bericht met dezelfde inhoud in grote aantallen internetnieuwsgroepen (‘spam’);
  • Het verzenden of doen verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mailberichten naar een bepaald e-mail adres of bestemmingen (‘sites’) met een IP-adres (‘mail bombing’);
  • Het openbaar maken of verspreiden van discriminerende en racistische uitingen en kinderpornografie;
  • Stalking en andere ongewenste benaderingswijzen van personen;
  • Het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen (‘hacking’);
  • Het inbreuk maken op auteursrechten van derden of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
 4. Beveiliging
  Het gebruik van internet geschiedt eveneens voor eigen risico van de gast. De gast is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van zijn apparatuur en de daarop aanwezige software en bestanden tegen virussen en andere schadelijke invloeden.
 5. Garantie en aansprakelijkheid
  Het team van paNOORama zal zich maximaal inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van het internet te bieden, maar garandeert niet dat het internet continu en ongestoord beschikbaar is. PaNOORama garandeert niet dat bestanden en andere gegevens volledig, onveranderd en binnen een bepaalde tijd verzonden of ontvangen worden. PaNOORama is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor diensten van derden waar de gast zich middels internet paNOORama toegang tot verschaft. De gast is aansprakelijk voor alle schade die paNOORama lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met de bepalingen van deze algemene voorwaarden en zal paNOORama vrijwaren voor uitspraken van derden jegens paNOORama als gevolg hiervan.
 6. Buitengebruikstelling
  Indien de gast deze algemene voorwaarden niet naleeft, is paNOORama genoodzaakt de gast zonder voorafgaande ingebrekestelling uit te sluiten van het internet. PaNOORama verleent geen restitutie van reeds betaalde vergoedingen.
 7. Overig
  Deze algemene voorwaarden kunnen door paNOORama worden gewijzigd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.